Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i funksjonshemmedes organisasjoner som ønsker å lære hvordan en planlegger, gjennomfører og evaluerer et kurs. 

Kurset legges opp på et generelt nivå og det blir ikke spesifikt for hver organisasjon.

Kurset starter fredag kl. 16:00 og avsluttes søndag kl.15:00.

Påmelding innen 10. november til rogaland@funkis.no

Her kan du laste ned mer informasjon om kurset