For oss alle har det betydd at viktige kurs og andre aktiviteter ikke
er blitt gjennomført etter mars måned.

Fritak for kontingent 2020

I lys av dette har fylkesstyret i Funkis Trøndelag besluttet å ikke kreve organisasjonene for medlemskontingent for året 2020.
Vi håper at de sparte midlene kan benyttes til å sende medlemmer på Funkiskurs når situasjonen igjen tillater slik aktivitet.

Planlagt kursaktivitet for 2021: Se vårt vedlagte julebrev

Vi ønsker våre medlemsorganisasjoner ei riktig god jul i 2020, og vi håper alle får et godt, nytt år i 2021 med nye muligheter og fortsatt utvikling i det frivillige og gode arbeidet som utføres i fylket vårt.

Hilsen Styret i Funkis Trøndelag