Program for kurshelgen

Lørdag 8. oktober: 

12-13: Lunsj på hotellet
13-18: Samling med deltakerne.
1. Erfaringsutveksling med organisasjonene. Verving og ungdom. 
Innlegg fra Roger Dragstein Moe, LHL Ungdom
2. Gruppeoppgaver
3. Studiearbeid etter Covid-19 – status vedr. studiearbeid og planer for 2023
Informasjon fra Funkis Trøndelag og medlemsorganisasjonene.
Inspirasjonsforedrag v/Sverre Solstrand
19.30: Middag på hotellet

Søndag 9. oktober:

7.30-9.30: Frokost
9.30-13: Samling med deltakerne
4. Oppsummering fra lørdag
5. Studiearbeid og elektroniske rutiner, gjennomgang av Funkis sine hjemmesider
13-14: Lunsj på hotellet

Egenandel er kr 1500 for deltakelse på samlingen. 
Påmelding sendes til: funkis.lisbeth@gmail.com innen 25. september 2022

Velkommen!