Leder:

Gitte Korvann 
gitte.korvann@getmail.no


Kasserer:

Marit Hansen


Vara: 

Tone Ringstad

Nestleder:

Kjell H. Silkoset   
 


Styremedlem:

Terje W. Andersen