Leder: 

Annlaug Stavik

mob: 454 18 550 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Nestleder:

Odd Arne Grande

mob: 917 69 976 
e-post:
grandeoddarne@gmail.com

Sølvi Hagen

mob: 977 63 220 
e-post:
moreogromsdal@funkis.no

Studieleder: 

Anna Margrethe Drægebø Moe

mob: 926 39 916 
e-post:
studieleder.mr.funkis@gmail.com

Kasserer: 

Stein Arve Pettersen

mob: 926 60 243 
e-post:
steinarvepettersen@gmail.com

Varamedlemmer:

1.vara: Venke Pedersen

mob: 940 38 917 
e-post:
venkep@hotmail.no

2.vara: Monica Wassli

mob: 934 57 073 
e-post:
monicawassli@gmail.com