De fleste med litt fartstid i organisasjonslivet vet at det fort kan oppstå uenigheter og til og med ødeleggende konflikter. Det kan skje innad i styret, mellom styret og medlemmer eller mellom enkeltmedlemmer/frivillige. Dette kurset gir dere en enkel teoretisk innføring i konflikthåndtering, hvordan konflikter oppstår, ulike typer konflikter, hvordan vi kan håndtere konflikter, og ikke minst: hvordan vi kan unngå konflikter. Mye av tiden vil bli brukt på å diskutere felles, praktiske utfordringer. 

Innleder er Ragnhild Rørvik, som har over 20 års erfaring fra frivillige organisasjoner. Kursansvarlig er Wenche Steenstrup fra Funkis Buskerud.

Påmelding innen 17. oktober til buskerud@funkis.no

Mer informasjon om kurset finner du under Dokumenter til høyre.