Kurslærer er Svein C. Gurvin.

Her er program for kurset

Ingen kursavgift for organisasjoner som er
medlemmer av Funkis Østfold.

Kursavgift for organisasjoner som ikke er
medlem: Kr 300.

Frammøte kl. 17.00 for kaffe og en liten matbit.

Bindende påmelding innen 11.april til post@funkisostfold.no eller livskovdahl@online.no