Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg ved alle forsendelser.

Studieforbundet Funkis' brosjyre er gratis.

Send bestilling til: post@funkis.no