• Gis det rom for fellesskap med andre organisasjoner
  • Skapes det møteplasser for informasjon og erfaringsutveksling
  • Kan du fritt benytte deg av Funkis' tilbud, som felles kurs
  • Pluss mye mer

Mennesker i flokk som viser tommel opp.