Ordinær logo:

Funkis logo JPG

Funkis logo BMP

Funkis logo EPS

Funkis logo AI

Studieforbundet Funkis mottar tilskudd over statsbudsjettet hvert år og støtten formidles videre til våre medlemsorganisasjoners kursvirksomhet.

Tilskuddsordningene må vi hele tiden kjempe for å beholde. Derfor er det viktig at kurs som får støtte gjennom Funkis også bruker vår logo. Synliggjøring av hvordan midlene blir brukt er viktig for å sikre gode tilskuddsordninger fremover, til gode for alle våre medlemsorganisasjoner.

Organisasjoner som får kursstøtte fra Studieforbundet Funkis bes bruke denne logoen i tillegg til egne logoer:

Kurset er støttet av..JPG

Kurset er støttet av..PNG

Kurset er støttet av..svg

Kurset er støttet av..EPS

Kurset er støttet av..AI