Påmelding til årsmøtet sendes til post@funkis.no innen gitt frist.

Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 
Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.

Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis' administrasjon.