Studieforbundet Funkis arbeider etter lover og regler i samfunnet. De etiske retningslinjene angir rammen for hvilke etiske krav Funkis stiller og skal være et verktøy for å påvirke adferd, kultur og omdømme i vårt studieforbund.

Varslingsrutiner

Vi har også utarbeidet varslingsrutiner for ansatte og tillitsvalgte i Studieforbundet Funkis, samt skjema for varsling av avvik.

Du kan laste dokumentene ned her.