Imidlertid kan det være mye nytt og ukjent å sette seg inn i. Vi forstår at dette kan oppleves som vanskelig for flere. 

Funkis har derfor laget en verktøykasse for ferske studieledere, som vi håper kan være til nytte og hjelp i starten. 

Start med å se denne filmen om Funkis

 

I linkene under finner du flere filmer som inneholder god og nyttig kunnskap.

Her kan du lese mer om hva et kurs er

Her finner du studieplaner

Les mer her om hvilke tilskudd du kan søke på

Her kan du lese mer om tilrettelegging og hvordan du regner ut merkostnader

Dette kan du søke om tilretteleggingstilskudd (TRT) for

Her kan du se et webinar om de nye reglene for TRT fra juni 2023

Ny som studieleder? Les mer om dette viktige vervet

Her finner du veiledningsfilmer til FunkisKurs

Slik fører du timer i FunkisKurs

Frister for kursåret 2023

Interne regler for kursgjennomføring i Funkis

Avkortning av tilskudd og økonomiføring i FunkisKurs

Tips og råd som kan lette kursarbeidet

Lykke til med arbeidet som studieleder i ditt lag og din organisasjon!

Under finner du også en knapp "Spørsmål og svar" hvor du får svar på hyppig stilte spørsmål.