Studieplanen redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgrupper, bruk av læringsressurser, kursleder, metoder og varighet.

Studieforbundet Funkis har laget en rekke planer, som er inndelt i forskjellige emner. I tillegg har våre medlemsorganisasjoner utarbeidet spesifikke planer, ut fra behovene til sine målgrupper.

En animert figur lener seg på en pil med påskriften Plan.

Samtlige studieplaner kan brukes av alle

Både felles og organisasjonsspesifikke studieplaner er åpne for alle som vil melde inn et kurs til Funkis. Det kan være at en studieplan fra LHL for eksempel passer godt for et kurs som Psoriasis- og eksemforbundet vil holde, og da er det helt i orden å benytte denne. 

Studieplanene er også såkalte rammeplaner. Det betyr at dersom du ikke finner en skreddersydd plan for ditt kurs, kan du velge en hvor kursets innhold fungerer med planens læringsmål og metoder .

Oppdaterte studieplaner i Funkis, både felles og organisasjonsspesifikke, finner du inne i FunkisKurs. Husk at du må logge inn med BankID først.

Alle studieplanene finner du også samlet i en katalog på våre nettsider

Vi jobber for tiden med å lage en kobling fra hver enkelt studieplan i katalogen til samme plan i FunkisKurs.