WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) står for retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Når disse retningslinjene følges, kan innholdet gjøres tilgjengelig for personer med nedsatte funksjonsevner: Blinde og svaksynte, dyslektikere, døve og hørselshemmede, personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, nedsatt motorikk, talevansker, lysfølsomhet - samt for mennesker med kombinasjoner av funksjonsnedsettelser.

Tips for gode dokumenter på web

De viktigste tingene å huske på når du skal lage universelt utformete dokumenter på nett er:

  • God kontrast mellom skrift og bakgrunn (svart mot hvitt er det sikreste)
  • Bruke et stilsett i word når du skal lage tittel og overskrifter i dokumentet (ikke fet skrift og større bokstaver)
  • Bruke samme font i samme dokument
  • Bruke fonter uten seriffer eller "føtter". Gode eksempler er Calibri og Arial.
    Times New Roman har seriffer og bør ikke brukes
  • Lage alternativ tekst på bilder
  • Ikke legge informativ tekst oppå bilder
  • Lage lenker med informativ tekst 

Følges WCAG-kravene, vil det i mange tilfeller også føre til at webinnholdet vil bli mer brukervennlig generelt og for alle.

På nettsidene til uutilsynet får du råd og veiledning om hvordan sikre universell utforming

Her finner du også en intro til universell utforming for nettredaktører

Tilsynet kontrollerer også at kravene følges opp av alle som omfattes av loven.

Vi vil også anbefale boka Universell utforming av dokumenter, skrevet av  Morten Tollefsen

Boka gir god oversikt over krav til nye, universelle løsninger og hvilke verktøy du kan bruke. Her møter du også mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser.
Boka er praktisk, lettlest og nyttig for alle som jobber med nettsider og webutvikling.

NB! Nye regler for offentlig sektor fra 1. januar 2022

Les mer om nye regler for universell utforming av nettsteder og apper på våre nettsider her