Hva et kurs er, hvordan du melder det inn til Funkis og hvordan du ferdigmelder etter endt kurs.
Pluss tips og råd til kursleder, aktuelle spørsmål og svar, med mer.

Her finner du også oppdatert kursstatistikk