Kurs

Et kurs holdes ofte over to-tre ukedager etter hverandre eller som helgekurs.

Kurset har en kursleder, lærer/foreleser, plenumssamlinger og gruppearbeid. Gruppearbeid under slike kurs kan fungere på samme måte som en studiering.

Flere mennesker sitter foran en laptop og lærer hvordan å bruke den.

Studiering

er en mindre gruppe som møtes flere ganger over en bestemt periode, sammen med en gruppeleder. Studieringen har ikke alltid lærer, men trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov.

Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling og dermed kunnskapsutvikling i et læringsmiljø preget av likeverd og fortrolighet. Man skiller gjerne mellom den klassiske studieringen uten lærer og studiering med lærer. Lærer eller instruktør brukes for eksempel i språkundervisning eller spesialundervisning.

Hva skal et kurs inneholde?

Å gjennomføre et årsmøte er for eksempel ikke et kurs. Å læres opp til å gjennomføre et årsmøte er derimot et kurs.

Hva er kurs og hva er organisasjonsdrift?

Som nevnt ovenfor, er det forskjell på ordinær organisasjonsdrift og opplæring som kan få kurstilskudd. 

Hva skal kurset hete?

En teaterkveld er ikke et godt kursnavn. En studiering om for eksempel Henrik Ibsens "Vildanden" er imidlertid en riktig tittel på et slikt kurs.

Hvem kan få godkjent kurs?

Alle ledd i en medlemsorganisasjon kan være kursarrangør og få tildelt økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring.

Pengene utbetales etter at kurset er godkjent, gjennomført og ferdigmeldt etter gjeldende regler.

Det foreligger noen minstekrav for å få kurset godkjent.