Hva et kurs er, hvordan du melder det inn til Funkis og hvordan du ferdigmelder etter endt kurs.
Pluss tips og råd til kursleder, aktuelle spørsmål og svar, med mer.