Så lenge kurset følger en godkjent studieplan, kan våre medlemsorganisasjoner søke om voksenopplæringsmidler fra Funkis.

I denne filmen får du vite hva et kurs kan være  


Et kurs kan også handle om erfaringsutveksling mellom deltagerne – og da kalles det for en studiering. En studiering kan holdes både med og uten lærer.  

Forskjell på kurs og organisasjonsdrift 

Funkis støtter ikke ordinær organisasjonsdrift, eksempelvis årsmøter og styremøter. Vi har derimot godkjente studieplaner som handler om å gi opplæring i organisasjonsdrift og som organisasjonene kan holde kurs i.  

Hva skal kurset hete? 

Det er viktig at kurstittelen er konkret og beskrivende for kursets innhold.  «Teaterkveld» er en for generell kurstittel, mens «Studiering om Henrik Ibsens Vildanden» er god og beskrivende kurstittel.  

For at Funkis skal gi støtte til kurset ditt, må disse kravene oppfylles: 

  • Kurset må ha en varighet på minimum 4 timer totalt 
  • Det kan gjennomføres på en dag – med en maksimal varighet på 9 timer  
  • Du kan fordele timene på flere kursdager, f. eks en helg eller en time hver uke eller måned 
  • Det er studieplanen som angir minimum og maksimum for antall timer i kurset 
  • Kurset må ha minimum 4 deltakere som har fullført minst 75 prosent av kurset 
  • Deltakere må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen skal foregå 
  • Kurset må arrangeres av en medlemsorganisasjon i Funkis, og skal være åpne for alle 
  • Søknad om tilskudd skal sendes inn til Funkis før kurset starter
  • Frist for å sende inn rapportskjema er tre måneder etter siste kursdag

Alle ledd i en medlemsorganisasjon kan være kursarrangør og få tildelt økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring. 

Tilskuddet utbetales etter at kurset er godkjent, gjennomført og rapportert inn til Funkis.