Rutiner for internkontroll består i at vi tilfeldig trekker ut kurs som har fått tildelt voksenopplæringsmidler. Vi sender ut brev i forkant til leder og studieleder i lokallaget eller organisasjonen som blir tatt ut. Brevet inneholder informasjon om prosessen og krav til ønsket dokumentasjon.

Her kan du lese mer om rutiner for internkontroll i Studieforbundet Funkis

Når Funkis' administrasjon mottar et varsel angående kursvirksomheten til en organisasjon eller et lokallag, skal dette følges opp.
Vi definerer varsel som en ekstern henvendelse om en uregelmessighet.
Internkontroll etter varsel er ikke det samme som de rutinemessige internkontrollene, og dette er arbeid som kommer i tillegg.

Også i slike tilfeller blir det sendt ut brev til dem det gjelder. Brevet inneholder informasjon om prosessen og krav til ønsket dokumentasjon.

Her kan du lese mer om rutiner for internkontroll etter varsel

Vi minner om at misbruk av tilskuddsmidler vil bli politianmeldt.