Rutiner for internkontroll består i at vi tilfeldig trekker ut kurs som har fått tildelt voksenopplæringsmidler. Vi sender ut brev i forkant til leder og studieleder i lokallaget eller organisasjonen som blir tatt ut. Brevet inneholder informasjon om prosessen og krav til ønsket dokumentasjon.

Her kan du lese mer om rutiner for internkontroll i Studieforbundet Funkis

Når Funkis' administrasjon mottar et varsel angående kursvirksomheten til en organisasjon eller et lokallag, skal dette følges opp.
Vi definerer varsel som en ekstern henvendelse om en uregelmessighet.
Internkontroll etter varsel er ikke det samme som de rutinemessige internkontrollene, og dette er arbeid som kommer i tillegg.

Også i slike tilfeller blir det sendt ut brev til dem det gjelder. Brevet inneholder informasjon om prosessen og krav til ønsket dokumentasjon.

Her kan du lese mer om rutiner for internkontroll etter varsel

Dette er hva du må kunne vise fram ved en eventuell stikkprøve, og som det er lurt å ha lett tilgjengelig og kunne dokumentere på relativt kort varsel
 

 • Dokumentere hvor kurset er utlyst/kunngjort
  • Eksempel på dokumentasjon kan være en kopi av et skjermbilde av hjemmeside/Facebook side hvor kurset er utlyst/kunngjort
 • Dokumentere det pedagogiske innholdet i kurset, konkretisert i forhold til studieplanen
  • Eksempel på dokumentasjon kan være kopi av program/innhold på kurset
 • Dokumentasjon av regnskapet (inntekter og utgifter)
  • Eksempel på dokumentasjon er kopi av faktura og kvitteringer
  • Har kurset mottatt tilretteleggingstilskudd i tillegg til opplæringstilskudd, må det tydelig komme frem hva tilretteleggingstilskuddet er blitt brukt på, samt kopi av kvitteringer for disse merkostnadene

Det kan også skje at vi kontakter deltakere dere har oppført på kurset.

Vi minner om at misbruk av tilskuddsmidler kan bli politianmeldt.