Felles kurs er laget som en generell mal til fri bruk for organisasjonene. De kan bruke opplegget som det er, eller erstatte det med eget innhold. Felles kursmaler er ikke rettet inn mot spesifikke diagnoser.

Her er våre felles kurs

Brukermedvirkning i forskning

Grunnopplæring i brukermedvirkning

Humordiagnose

Likepersonarbeid

Lobbyarbeid i fylker og kommuner

Mestring med Funkis

Pedagogisk plattform

Studielederkurset