Felles kurs fungerer som en generell mal til fri bruk for organisasjonene, slik at de selv kan avholde kurset. De er ikke rettet inn mot spesifikke diagnoser.

Her er våre felles kurs

Studielederkurset

Lobbyarbeid i fylker og kommuner

Grunnopplæring i brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Likepersonarbeid

Mestring med Funkis

Pedagogisk plattform