Felles kurs fungerer som en generell mal til fri bruk for organisasjonene, slik at de selv kan avholde kurset. De er ikke rettet inn mot spesifikke diagnoser.

Felles kurs finner du under, inkludert kursmateriell:

Studielederkurset

Lobbyarbeid i fylker og kommuner

Grunnopplæring i brukermedvirkning

Brukermedvirkning i forskning

Likepersonarbeid

Mestring med Funkis

Pedagogisk Plattform