Felles kurs fungerer som en generell mal til fri bruk for organisasjonene, slik at de selv kan avholde kurset. De er ikke rettet inn mot spesifikke diagnoser.

Felles kurs finner du under Lenker til høyre.