Når kurset er gjennomført legger du inn deltakere, setter opp regnskap og sender inn rapporten til Funkis. 

Godkjent beløp vil være på lagets konto i løpet av 1 - 2 uker etter at kurset er ferdigrapportert.