Boka Medlemsmodellen er et verktøy for å utvikle og fornye lokallagene. Modellen tar utgangspunkt i alle organisasjoners grunnmur – det enkelte medlem.

I boken stilles det noen viktige spørsmål: Hvordan skal vi rekruttere, aktivisere og beholde medlemmene i vår organisasjon, i vårt lag?

Aktive lokallag bygger på et studiehefte fra Studiefrämjandet Riksförbundet i Sverige, og er oversatt og tilrettelagt for norsk i et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Studieforbundet Funkis. Vi retter en stor takk til Studiefrämjandet Riksförbundet for velvillig holdning til bruk av studieheftet i Norge. 

"Aktive lokallag" er ment som veiledning til studiering.
Til denne er det utarbeidet en egen studieplan.

Kurshefte og studieplan ligger vedlagt og kan lastes ned her.