Mange med kronisk sykdom er inaktive på grunn av smerter, funksjonsnedsettelse eller av redsel for å forverre sykdommen. Men nyere forskning viser at trening er spesielt viktig for denne gruppa, at fysisk aktivitet har positiv effekt på livskvalitet og kan til og med redusere funksjonstap!

Fysisk aktivitet på land og i vann består av to hoveddeler:

Del 1 tar for seg generelt stoff om kroppens oppbygning og funksjon, bevegelseslære og treningslære, samt instruktørrollen og bruk av musikk til trening.

Del 2 gir mer detaljert omtale av ulike sykdomsgrupper og hvilke hensyn en bør ta når trening skal tilrettelegges for disse.

Boka er et samarbeidsprosjekt mellom Studieforbundet Funkis, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), Norges Fibromyalgiforbund, Ryggforeningen i Norge, Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, Norges Svømmeforbund og Norsk Revmatikerforbund.

Vedlagt finner du en flyer for boka.

Pris: kr 249, eks. porto og ekspedisjonsgebyr.
For medlemmer i Studieforbundet Funkis: kr 200