Det kan også benyttes av virksomheter som skal etablere brukerutvalg eller andre former for brukermedvirkning. 

Grunnleggende opplæring på systemnivå

Heftet handler om brukermedvirkning på systemnivå, altså representerende medvirkning. Det dreier seg om hvordan representanter utpekt av funksjonshemmedes organisasjoner møter representanter for tjenester og forvaltning. 

Innholdet er ment som en grunnleggende avklaring av hva brukermedvirkning betyr, og hvordan det kan legges til rette for brukermedvirkning i brukerorganisasjonene og i virksomhetene der brukermedvirkning skjer. 

Kurspakke

Heftet inngår i en kurspakke, som i tillegg består av et brev til kursleder, programforslag og powerpoint-presentasjon.

Kursopplegget er blitt til i samarbeid med FFO. Prosjektet er støttet av tidligere Extrastiftelsen.

Heftet og tilhørende materiell ligger vedlagt og kan lastes ned fra denne siden.

Grunnopplæring i brukermedvirkning har egen studieplan (se vedlegg).