Med utgangspunkt i dette sitatet av Piet Hein har Mental Helse Oslo, med støtte fra Stiftelsen Dam, laget et humoristisk, og litt alvorlig, prosjekt de kaller Humordiagnose. Her møter vi komiker Sofie Frøysaa og psykolog Torkjell Winje i samtaler om humorens rolle i våre liv, om den har noe å si for vår fysiske og psykiske helse og på hvilke måter humor kan påvirke vår arbeidssituasjon eller vår deltakelse i frivillighet og organisasjonsliv. 

Går det an å le seg i hjel? Kan en god latter forlenge livet? Hva er snill og hva er slem humor?

Her er en smakebit på Humordiagnose:


Mental Helse Oslo har gitt Studieforbundet Funkis tilgang til alle videoene, så du finner dem direkte her på vår side.

Sammen har vi utarbeidet et kursopplegg basert på prosjektet.
Vi tar for oss to videoer per kursdel, med forslag til refleksjonsoppgaver.

Her er studieplan for kurset: 11222 Humordiagnose

Under finner du alle kursdelene, med link til de aktuelle videoene og refleksjonsoppgavene.