Introduksjon til Humordiagnose.  2.51 minutter

 

1. Hva er psykisk helse - uhelse?  2.51 minutter


Refleksjonsoppgaver

  • På hvilken måte kan psykisk helse bedre livskvaliteten?
  • Kan jakten på lykke føre til psykisk uhelse?
  • Gi eksempler på god psykisk helse og på psykisk uhelse

2. Hva er humor?  4.18 minutter


Refleksjonsoppgaver

  • Hva er egentlig humor?
  • Hvorfor er humor viktig for den psykiske helsen til oss mennesker?
  • Er det morsomt når humor krenker andre?
  • Er det lov å tulle med alt?