3. Hvorfor har mennesker humor?  9.26 minutter


Refleksjonsoppgaver 

  • Hvorfor har mennesker humor?
  • Hva slags fysisk funksjon har humor hos mennesker?
  • Er humor helsebringende i seg selv?
  • På hvilken måte kan humor skape samhold mellom forskjellige folk og kulturer?

4. Fire humortyper  8.04 minutter


Oppgave

  • Reflekter rundt de fire ulike humortypene.

Vis gjerne denne videoen i forkant eller etterkant av denne økten :-)