5. Vagusnerven.  15.12 minutter


Refleksjonsoppgaver

  • Har du hørt om vagusnerven? Hvordan kan vi bruke den i livet vårt?
  • Reflekter over Sofies reaksjon på hva hun selv har skrevet.

6. Kan humor forlenge livet?  6.40 minutter 


Oppgaver

  • Reflekter over hvordan humor kan bidra positivt til din egen helse.
  • Reflekter rundt begrepet «Vennlig humor». Kan du finne eksempler på vennlig humor?