7. Kan man trene opp humoristisk sans?  5.09 minutter


Refleksjonsoppgaver

  • Hva kan du gjøre for å trene opp din humoristiske sans?
  • Er det sammenheng mellom å tenke positivt og å se ting på en humoristisk måte?

8. Humor i arbeids- og organisasjonslivet.  11.02 minutter


Refleksjonsoppgaver

  • Bør vi ha mer humor på jobb og i frivillig arbeid?

  • Kan humor eventuelt øke arbeidslyst og innsats?
  • Hva kan du gjøre for å få mer humor i hverdagen i din organisasjon og/eller arbeidsplass?

Gå sammen to og to og finn 3 ting dere har til felles, slik dere så i videoen.
Etterpå:  Hvordan syns dere dette gikk?