Det er blitt til gjennom et samarbeid mellom CP-foreningen, PROFO, Unge funksjonshemmede og Personskadeforbundet LTN, i regi av Studieforbundet Funkis.

Ønske fra flere organisasjoner

Det var et ønske fra flere organisasjoner, særlig de små og mellomstore, at Funkis skulle lage et grunnkurs på tvers av diagnoser og livssituasjon. Funkis hadde mange samtaler, innsamling av eksisterende materiale og et oppstartsmøte med godt engasjement. En arbeidsgruppe ble opprettet, og etter flere gode møter vinteren 2017/18 hadde vi en struktur, innhold og en form på kurset.

Kursmateriell

Vedlagt følger det aktuelle kursopplegget som kan være til hjelp for likepersoner. Disse dokumentene utgjør et nytt opplæringsmateriell som har som mål å utdype rolleforståelsen i en slik sammenheng. Ikke minst skal slikt opplæringsmateriell også skape interesse rundt likepersonsarbeidet. Gjennom økt kunnskap og ny giv for likepersonsarbeid, skal kurset for eksempel kunne bidra til rekruttering av nye likepersoner innad i organisasjonene. Det har også til hensikt å gi deltagerne gode tips og råd for hvordan arbeid rundt likepersonskurs kan organiseres.

Gode øvelser

I vedlegget «Kommunikasjon & observasjon» finner man flere øvelser og spørsmål som en likeperson kan forholde seg til. Disse spørsmålene går blant annet ut på å observere. For eksempel, hva er positivt eller negativt med samtalen? Hvordan er kroppsspråket? Som likeperson skal man blant annet være oppmuntrende med positivt kroppsspråk. Man skal også opptre lyttende og fokusert på det den andre forteller.

Kurset er rikholdig illustrert av Tegnefrøkna.

Kursmateriellet er gratis og kan lastes ned og benyttes av alle som er interesserte i likepersonsarbeid.  

Kurs i likepersonarbeid har egen studieplan (se vedlegg).