Studieforbundet Funkis har derfor, i samarbeid med studieforbundene til Senterpartiet og Venstre og Voksenopplæringsforbundet (Vofo), laget et felles kurs i lobbyarbeid.

Det er også laget en nettbasert utgave av lobbykurset.

Vedlagt finner du en PowerPoint av selve kurset.
I tillegg er det laget egne programmer for deltakere og kursledere, et veilednings- og informasjonsskriv til kursleder og egen studieplan.