Studieforbundet Funkis laget for noen år siden et felles kurs i lobbyarbeid, i  samarbeid med studieforbundene til Senterpartiet og Venstre og Voksenopplæringsforbundet (Vofo).

Kurset er nå revidert og oppdatert.

Kurset er delt opp i 4 bolker á 2 timer og er relativt kompakt. Det vil si at enkelte grupper kan trenge lengre tid på gjennomføring.
For 4 timers kurs gjennomføres del 1 og 2.
For 8 timers kurs gjennomføres del 1 til 4.

Vedlagt finner du en presentasjoner av 4 timers og 8 timers kurs, et 
veiledningsskriv til kursleder og studieplan.

Kurs 4 timer (PPTX, 2MB)

Kurs 8 timer (PPSX, 8MB)

Til kursleder 

Studieplan 11173: Lobbyarbeid i fylker og kommuner