Lov om voksenopplæring av 15. juni 2009

NB! Voksenopplæringsloven er nå under revisjon, og ny utgave er klar i løpet av 2021.

Forskrift om studieforbund under Kulturdepartementet

Forvaltning og tilsyn av tilskuddet til studieforbund og Voksenopplæringsforbundet (Vofo) utføres i henhold til Voksenopplæringsloven og ny tilhørende forskrift med merknader ble fastsatt av Kulturdepartementet 8. desember 2020.

Her kan du lese forskriften

Studieforbundene har sine egne rutiner for å sikre at regelverket følges og at riktig rapportering og dokumentasjon årlig sendes myndighetene innen faste frister.