Lov om voksenopplæring av 15. juni 2009
Rundskriv F-16-09: Forskrift om studieforbund og nettskoler
Rundskriv F-16-10: Forskrift om studieforbund og nettskoler

NB! Voksenopplæringsloven er nå under revisjon, og ny utgave er klar i løpet av 2021.

Studieforbundene har sine egne rutiner for å sikre at regelverket følges og at riktig rapportering og dokumentasjon årlig sendes myndighetene innen faste frister.