1116    Arbeidsmarkedet - en arena også for hørselshemmede

1120    Barn med hørselshemming - muligheter og utfordringer

11296  Bedre kommunikasjon og mestring for hørselshemmede 

11326  Behold jobben (Briskeby skole og kompetansesenter)

1093    Bruk og stell av høreapparat  

16154  Delegatopplæring før årsmøte/landsmøte i HLF

1082    En smakebit på styrearbeid

1123    Etter CI-operasjonen (cochlea implantat), et godt liv videre

1119    Forberedelse til CI (cochlea implantat)

13703  Forebygging av hørselsskader - god lyd i barnehage, skole, fritid og arbeid med Lydia som verktøy

11327  Forkurs for nye minoritetsspråklige likemenn

11298  HLFs Lederskole

1124    HLFs omdømme på lokalt plan

17973  HLF Skolen grunnkurs

1122    Hører du hva jeg sier?

11329  Likemann med minoritetsbakgrunn - oppfølgingskurs HLF

12908  Likemannsveiledere

11330  Likepersonstreff for ungdom med hørselshemming

1086    Lokal- og fylkeslag, med glede, begeistring og engasjement

1118    Motivasjonskurs for likemenn og fylkeskontakter i HLF

11300  Oppbygging, utvikling og bruk av HLFs hjemmesider på lokalt plan

11192  Oppfølgingskurs for likemenn/fylkeskontakter i HLF

11328  Opplæring av kontaktpersoner for prosjekt "Likemenn for høreapparatbrukere"

11191  Opplæring i bruk av hørselsboksen/audiometer på stand

16058  Opplæring i bruk av søknadsportal

19203  Opplæring i å stå på stand

12834  Opplæring i å søke tilskudd til HLFs lokal- og fylkeslag

11188  Opplæring i planlegging og gjennomføring av konferanser

11299  Organisasjonens handlingsprogram - innspill og utvikling

11797  Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte i HLF

11791  Studiearbeid i HLF

11297  Tegnspråkpoesi

11611  Tekniske hjelpemidler for hørselshemmede i arbeid, dagligliv og fritid

1121    Temamøter i lokallaget

11190  Universell utforming og tilgjengelighet for hørselshemmede

1115    Å leve med Ménière

1114    Å leve med Tinnitus

11189  Å leve som sterkt tunghørt eller døvblitt