1110    Likepersonarbeid med glede og engasjement i EDS-foreningen