11290  Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte i NFOI