Studiearbeidet gir også muligheten til organisasjonsutvikling, ved å sikre flere inntekter og høyere kompetanse blant både tillitsvalgte og medlemmer.

Oppgaver for en studieleder

Akkurat hvor mye du vil gjøre ut av vervet som studieleder, avhenger av hvilken kapasitet du selv har, og hvor mye du «brenner» for læring og studiearbeid. Samtidig er det viktig at du ser læringsbehovet i fylkes- eller lokallaget ditt, og at du selv holder deg oppdatert.

Vi har forsøkt å samle viktige oppgaver som en studieleder har i sitt verv. Vi skiller også her mellom sentrale studieledere og lokale studieledere.

Sentrale studieledere:

 • Vite hva et studieforbund er
 • Holde seg oppdatert på gjeldene lover og regler
  • Voksenopplæringsloven
  • Interne regler i Funkis
 • Holde seg oppdatert på tilskuddsordningene
  • Vite forskjellen på opplæringstilskudd (OT) og tillretteleggingstilskudd (TRT)
 • Være bindeleddet mellom Funkis sentralt og sin organisasjon
 • Registrere seg som studieleder i FunkisKurs
 • Knytte seg til lokallagene i organisasjonen i FunkisKurs, slik at man kan hjelpe fylkes- og lokallag
 • Ha ansvar for TRT-midler øremerket sin organisasjon
 • Godkjenne TRT-søknader over kr 3000
 • Ha kontroll på hvor mye av tilretteleggingsmidlene som er tildelt din organisasjon inneværende år, som er brukt, og hvor mye man har til disposisjon
 • Forstå hvordan man fører regnskap i FunkisKurs, og reglene for TRT
 • Støtte lokallag i studieaktiviteten deres og å være motivator, informant og pådriver for lokallagene
 • Bistå lokale studieledere som ønsker å melde inn kurs og å søke om tilskudd
 • Opplæring av studieledere i sine underledd, og oppmuntre og legge til rette for kursvirksomhet i sin organisasjon
 • Ved bytte av sentral studieleder – overlevering av kunnskap
 • Holde seg oppdatert på hva som skjer på Funkis sine hjemmesider, Facebook, kurs og opplæring, og videreformidle dette til fylkes- og lokallag
 • Delta på kurs/seminar og møter i regi av Funkis

Lokale studieledere:

 • Vite hva et studieforbund er
 • Holde seg oppdatert på gjeldene lover og regler
  • Interne regler i Funkis
 • Holde seg oppdatert på tilskuddsordningene
  • Vite forskjellen på opplæringstilskudd (OT) og tillretteleggingstilskudd (TRT)
 • Være oppdatert på hva som skjer i Studieforbundet Funkis, følge med på funkis.no og Facebook-siden vår
 • Delta på kurs/seminar og møter i regi av Funkis der det er naturlig
 • Vite hva et kurs er, og hva slags kurs man kan søke støtte til
 • Sette seg inn i hva en studieplan er og gjøre seg kjent med innholdet
 • Sette seg inn i studieplanene og bli kjent med innholdet
 • Registrere seg i FunkisKurs og lære seg mulighetene som finnes i kurssystemet
 • Forstå hvordan man fører regnskap i FunkisKurs og reglene for TRT