Hva er studiearbeid?

Å arrangere kurs basert på en godkjent studieplan. Mennesker samles for å lære sammen.

Kan vi ha kurs i utlandet?

Ja, man kan arrangere kurs i utlandet.

Hvem kan være kursholder?

Kursholder må ha kompetanse innen kursets mål.

Kan vi melde inn kurs på papir?

Nei. Fra nå av skal alle kurs registreres elektronisk i FunkisKurs.

Hva skjer med opplysninger som ligger i KursAdmin når vi er gått over til det nye kurssystemet FunkisKurs?

Gamle opplysninger fra KursAdmin er nå slettet.

Hvor mange deltakere kan et kurs ha?

Antall deltakere kan variere fra 4 til 100, men voksenopplæringsloven krever at 4 deltakere har godkjent fremmøte på 75 % av kurstimene for at kurset blir godkjent. Dispensasjon fra regelen kan godkjennes ved søknad.

Hvilken aldersgrense finnes for å være godkjent deltaker?

En godkjent deltaker må fylle 14 år innen utgang av året. Oppad er det ingen grense. Yngre personer kan delta, men blir ikke regnet med.

Må alle deltakere være medlemmer i vår organisasjon?

Nei.

Hvor mange må ha tilrettelegging for å få TRT?

Minst en person med behov for tilrettelegging, og tilrettelegging må gjennomføres. Dette kan utløse TRT.

Påvirker antall deltakere kurstilskuddet?

Nei.

Hvor mange timer må det være for at det er et kurs?

Et kurs må bestå av minst 4 timer for å være tilskuddsberettiget. Studieplanen angir timerammen.

Må kurset godkjennes før start?

Ja, kurset skal godkjennes før start.

Når man har fått godkjent et kurs med start- og sluttdato, men må utsette kurset: Må man da sende inn en ny søknad?

Nei, du trenger ikke søke på nytt dersom kurset utsettes. Gi oss beskjed, så lar vi kurset stå åpent til dere har nye datoer klare. Det er mulig for kursarrangør å endre kurstidspunkter underveis i FunkisKurs.

Må budsjett og kursdeltaker godkjennes på forhånd?

Nei.

Skal jeg sende inn kvitteringer med regnskapsrapporten når kurst skal ferdigmeldes?

Nei, dere skal ikke sende kvitteringer eller bilag til Funkis. Disse beholder dere i eget kursregnskap i laget som dere skal forevise ved eventuell stikkprøvekontroll.

Hvor lenge kan et kurs vare?

Tidsperspektiv: Et kurs kan vare en dag, en helg, en måned, ett år.

Kan man holde et kurs over 2 år?

Ja.

Kan vi regne halve timer?

Halvannen time skal føres som 1,5 timer.

Hvor stor del kan være pause?

60 minutter med kursaktivitet kan inneholde 15 minutter pause.

Hvor mye må man være til stede for å bli godkjent som deltaker?

En deltaker må ha vært tilstede i 75% av det totale timetallet.

Kan for- og etterarbeid medregnes som kurstid?

Nei, det er bare den tiden deltakerne er samlet som regnes som kurstid.

MÅ det være egenandel?

Nei. Kursarrangør avgjør dette.

Kan laget betale kursholder?

Ja.

Hvor kommer tilskuddene fra?

Opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd kommer fra staten.

Hva er TRT?

Tilretteleggingstilskudd er et supplement til opplæringstilskuddet, og gis for mennesker med funksjonsnedsettelser og andre som trenger særskilt tilrettelegging for å delta på kurset.

Er styremøte kurs?

Nei, styremøter er ordinær organisasjonsdrift.

Kan ulike organisasjoner samarbeide om kurs?

Ja, men kun en organisasjon kan stå som arrangør og søke om tilskudd.