11823  Aspirantopplæring - kurs for førerhundtrenere

19204  Bruk av IKT- og smartteknologi

11756  Ettertrening med førerhund

11820  Forkurs for potensielle førerhundbrukere

11755  Kurs i habilitering

11754  Kurs i rehabilitering

11819  Samtreningskurs med førerhund

15490  Ut i naturen og inn i sal

18600  Kurs for fôrverter

19202  Punktskrift - nybegynner og viderekommende

19200  Forkurs i BPA - ordningen for synshemmede og andre