Kursets målgruppe er personer med pasienterfaring, som ønsker å delta som brukerrepresentant i fagutvikling og forskning. Det er derfor ønskelig at deltakerne på forhånd har gjennomgått Grunnopplæring i brukermedvirkning, som dette kurset er en videreutvikling av.

Kursmateriellet består av Powerpoint-presentasjon, program, kursbevis og godkjent studieplan. Dette kan lastes ned på denne siden og benyttes fritt.