11269  Etikk i praksis

11605  Individuell plan (IP)

11664  Innspill til landsmøtet - sosialpolitisk program, organisasjonspolitisk program og vedtekter

11271  Kompetanseheving av studieledere

1081    Kompetanseheving av regionsekretærer

11277  Kurs og opplæring i Venn 1-programmet

12522  "Nytt reisverk" - oppstartskurs i kombinasjon med praksis

11612  Opplæring i planlegging av Verdensdagen for psykisk helse og andre arrangement for organisasjonen

11273  Opplæring i styrets forberedelser til årsmøtet

1083    Sosialpolitisk påvirkningsarbeid

11270  Stigmatisering

12389  Verktøykassa for prosessledelse og brukermedvirkning

15687  Vekst og personlig utvikling