16057  Aktive lokallag - rekruttere, inkludere, aktivisere og beholde medlemmer

11173  Interessepolitikk og kommunikasjon

11157  Opplæring i gjennomføring av dag- og kveldskonferanse, temamøter og annet organisasjonsarrangement

11338  Opplæring i gjennomføring av helgekurs

11154  Opplæring i gjennomføring av jubileumsfeiring

11170  Opplæring i gjennomføring av årsmøte/landsmøte

11169  Opplæring i gjennomføring av lokallagsaktiviteter

1078   Opplæring i styrearbeid

11168  Opplæring i valgkomitearbeid

11165  Opplæring i å delta på årsmøter

11171  Opplæring i årsmøteforberedselser

11166  Organisasjonsutvikling for tillitsvalgte

11167  Organisasjonsutvikling medlemsservice

11174  Organisasjonsutvikling - organisatorisk arbeid, likepersons- og studiearbeid

11175  Rekruttering av frivillige til lokal- og fylkeslag

11172  Utvikling av organisasjonens saksbehandlingssystem