11108  Grunnleggende om tillitsvalgt- og styrearbeid

11102  Hjelpemidler for hjernesvulstpasienter i arbeid, dagligliv og fritid

11100  HSF- skolen grunnkurs

11103  Likepersonstreff for ungdom med hjernesvulstdiagnose

11106  Oppfølgingskurs for likepersoner i HSF

11101  Opplæring i det å søke tilskudd til HSFs regionlag

11104  Organisasjonens handlingsprogram - innspill og utvikling

11105  Sterkere som ung med hjernesvulstdiagnose i familien

11107  Å leve med hjernesvulstdiagnosen